8.7.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Wat doet een goede journalist?

Een goede journalist is helaas niet herkenbaar aan het uiterlijk.
Dure tas, bomberjack, warrig kapsel, voordringgedrag, het zijn geen van alle uiterlijke kenmerken van een journalist.
Vraag me niet of er uiterlijke kenmerken zijn, want volgens mij zijn die er niet.

Goede journalisten herken je aan hun werkwijze en hun artikelen.

Lang, lang geleden heb ik een interne opleiding tot journalist gehad en daar ben ik nog steeds heel blij mee.

De ethiek van de journalistiek nam een centrale plaats in.
Mijn leermeester stelde dat de boodschap eerlijk moest zijn verkregen, juist moest zijn en op een leesbare manier moest worden gepresenteerd.
De leesbaarheid was nooit ondergeschikt aan alle mooie regels die ze tegenwoordig op de scholen voor de journalistiek leren.
Je moest een lezer meevoeren in het gedachtengoed als nam je hem mee op een toeristische tocht.
Dat betekende dat je de basiskennis moest leggen en van daaruit de kennis verder moest uitbouwen.

Werken vanuit één bepaalde conclusie en het artikel vullen naar die conclusie toe noemde hij flessenvullen of huiswerk maken, naar gelang zijn humeur.
"Wie gooi je die fles naar het hoofd?" was een vraag die niemand wilde horen.

Dan riep hij je ter verantwoording voor de mogelijke schade die je door het artikel teweeg kon brengen. Soms betrof het een schadelijke manier van schetsen van een persoon, soms ging het om de schade die je door het artikel kon toebrengen aan een grote groep kwetsbare mensen die zich nog niet hadden kunnen verdedigen of die zich helemaal niet konden verdedigen.

Zijn geduldige blik en vriendelijke lach staan in mijn geheugen gegrift, evenals dat toontje in zijn stem als hij een goed gefundeerde kritische opmerking maakte.
Ik heb dat ook.

Het is maar goed dat de schrijfster van een volkskrantstukje dat toontje niet kan horen en mijn persoonlijke blik daarbij niet op zich voelt rusten.

Onder het mom meer over ADHD te willen leren werd ze met open armen ontvangen.
Maar deze mevrouw bleek niet in staat de geboden leerstof tot zich te nemen.
Haar artikel vormde op geen enkele wijze een reflectie van de zorgvuldigheid waarmee de groep waar zij te gast was omgaat met de ADHD problematiek, maar is een "flessenvuller". Een stuk geschreven om maar één boodschap uit te dragen:
ADHD is onzin en de farmaceutische industrie verdient eraan.
Gelukkig kreeg ze ook voor haar stukje uitbetaald en pikte ze aldus een graantje mee.

In een tijd waarin mensen staan te dringen om betaald werk te verrichten zou er voor elke beroepsgroep een erecode moeten gelden zoals die in de medische wereld gebruikelijk is: wie het aanzien van zijn beroepsgroep schaadt moet zich daarvoor verantwoorden.
Een simpele regel die de kwaliteit stimuleert.
Van mij mag iemand die zo duidelijk haar ondeskundigheid etaleert, en die tevens sigmatiseert,polariseert, onjuistheid verkondigt, etc. zoals Mevrouw A. Stoffelen gelijk de laan uitvliegen en vervangen worden door iemand die zich wel aan de basisregels van de journalistiek houdt.
Al wil ik er wel bij zeggen dat diegenen die haar artikel(tjes) goedgekeurd hebben voor plaatsing blijkbaar hebben zitten slapen of even dom zijn.

Gelukkig bestaat voor mensen die geschaad worden door onzorgvuldige journalistiek de Raad voor de Journalistiek.

Blijf ik zitten met de vraag waarom deze mevrouw van Stoffelen zo ongenuanceerd van leer trekt tegen mensen met ADHD en de farmaceutische industrie.

Als je overdiagnostiek wilt voorkomen, geef mensen dan de kennis en instrumenten in de hand om de juiste keuzes te maken, en wil je de farmaceutische industrie aanpakken doe dat dan zo gefundeerd mogelijk en niet ten koste van mensen die niets met je antipathie tegen deze bedrijven en onderzoeksinstellingen te maken hebben.

En weet je niets van een onderwerp af, laat het schrijven hierover dan over aan anderen.

Het opleggen van een eigen mening aan anderen lijkt gemeengoed te zijn tegenwoordig.
Laat de journalistiek dan niet het kanaal zijn om niet onderbouwde onzin te spuien.

0 comments:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2012 Nijmegen (n/h)uilt |