29.6.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Pestfilmpje door moeder online gezet

De pester is slachtoffer

Francisco van Jole vraagt zich op Joop af of het handig is dat een moeder het filmpje waarop te zien is dat haar dochter wordt gepest online heeft gezet.
Je ziet dat haar dochter verbaal wordt gepest, aan haar haren wordt getrokken en wordt geschopt.

Francisco van Jole stelt dat de gepeste zo altijd het slachtoffer blijft en de kans mist sterker te worden. Door om te leren gaan met de moeilijkheden van het leven leer je knokken.

Natuurlijk, helemaal mee eens.
Maar hij mist twee belangrijke zaken in het geheel.

Ten eerste is hier geen sprake van pesten maar van openlijke geweldpleging.

Ik vraag me af waarom men gelijk op de kast zit (ik ook) als een agent een arrestant herhaalde malen met uitgehaald been flink schopt en het niet eens lijkt op te vallen dat er op het filmpje met die zwarte schoenen ook geschopt wordt.
Of denkt men dat met het geven van een bloemetje aan een agent met zere tenen alle schoppen maar gelijk buiten het strafrecht valt?
Dat is alleen als men in de uitoefening van functie de beheersing verliest en dat later goedpraat.

Ten tweede is de gepeste niet het slachtoffer.
Zorgvuldige observatie geeft aan dat de gepeste heel verantwoordelijk reageert.
Ze slaat niet terug, ze doet niets waardoor de toestand escaleert en ze nog meer te verwerken krijgt. Ze weigert op te staan als de pesters willen dat ze dat doet.
Ze heeft dus wel degelijk controle over de situatie, en haar eigen toestand, ook al heeft de pester in eerste instantie even de controle.

De pester is het slachtoffer.
Als je dit soort gedrag vertoont is er iets mis met je.
Als iemand het lef heeft aangifte te doen zal ze haar wettelijke straf niet ontlopen.
Inmiddels is de politie op de zaak gezet en is de pester van school gestuurd.
Tesamen met de toekijkers, die niet het lef hadden te situatie te beëindigen.

Pesten en mishandelen komt voort uit een zieke geest, heb ik mijn kinderen altijd geleerd. Verlaag je nooit tot hun niveau.
Die wetenschap was voor hen voldoende om geen schade aan hun zelfwaardegevoel op te lopen, maar zich actief op te stellen en de problematiek in handen te leggen van volwassenen. Want om pesten te stoppen is een actieve houding van volwassenen nodig.
De pester heeft hulp nodig, en snel ook.
Helaas laten veel volwassenen na passende stappen te ondernemen, met een veelheid van excuses.

De pestkoppen uit het verleden van Francisco van Jole zijn saaie mensen geworden die hun gedrag uit het verleden hebben vergeten. Ze hebben niet veel in het leven bereikt, stelt hij.
Als psycholoog heb ik de neiging te stellen dat er psychische verdedigingsmechanismen aan het werk zijn als je dat soort kwalijk handelen uit het verleden bent vergeten. Het gebrek om voluit expressie te geven aan je persoonlijkheid en de wens als grijze muis verder te leven zijn uiting van deze verdedigingsmechanismen. Een deel van je persoonlijkheid wegdrukken kost heel veel energie, die je dus niet voor bv. je carrière kunt aanwenden.
Dat onderstreept eens te meer dat pesters slachtoffer zijn.

Ik vind het keigoed dat de moeder, in overleg met haar dochter, dat filmpje online heeft gezet en de discussie heeft aangezwengeld.
Pestgedrag wordt al veel te lang door volwassenen getolereerd als iets dat er bij hoort, iets dat niet is uit te roeien, iets waar de gepeste sterk van wordt en meer van dat soort onzin. Hiermee verworden ze tot bijstanders en dragen net zo veel verantwoordelijkheid als de pesters.

Schoppen, slaan en uitschelden van een mens mag niet. Onder geen enkele omstandigheid. Het wordt tijd dat we daar eens heel sterk van doordrongen raken.

.

Filmpje


0 comments:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2012 Nijmegen (n/h)uilt |