7.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Bent U digibewust?

Veilig internetten, daar gaat het vandaag om, want het is Safer Internet Day.Het EU SafeBorders project startte er in 2004 mee op kleine schaal. Nu worden de activiteiten door 30 Safer Internet Centres in de eigen omgeving gecoördineerd en uitgeoefend. Bijna alle centra beschikken over een bewustwordingscentrum, hulptelefoon, hotline en een jeugdpanel.
Ook Nederland heeft zo'n centrum en U kunt het hier vinden.

In de loop der jaren is de organisatie vooral gericht op het veiliger maken van internet voor de jeugd en het aanzwengelen van het bewustwordingsproces en informeren over de risico's van internet bij kinderen, jongeren, ouders en scholen. De focus ligt op kinderporno en het rapporteren van online pesten en andere vormen van lastig gevallen worden.
Uiteraard wenst men zich bezig te houden met andere bevolkingsgroepen en andere onderwerpen die met internet te maken hebben (zie hier), maar dat staat nog behoorlijk in de kinderschoenen.

Digibewustzijn is een item dat moeilijk bij sommige scholen op de agenda komt en nog moeilijker doorvloeit naar alle partijen binnen school.
Neem de site van de school van mijn kinderen. Om maar twee punten te noemen:
  • Alle namen staan zichtbaar online, inclusief de klas waarin ze zitten en hun rooster.
  • Inloggen voor hun email gaat via een niet beveiligde verbinding.
Of neem die docent die alle kinderen verplichtte een blog te openen met hun eigen naam, of de verplichting die uitwisselingsstudenten opgelegd kregen een facebookaccount te nemen, zonder ze volledig in te lichten wat verstandig en veilig gebruik van zo'n medium inhoudt en zonder enige vorm van monitoring.

Een paar minuten op internet maken me duidelijk dat er nog heel veel aan bewustwording en verbetering moet worden gedaan.

Een herhaalrecept aanvragen bij de huisarts gaat niet op nummer, maar ik moet al mijn gegevens inclusief adres en geboortedatum invullen en versturen via een niet beveiligde verbinding.
De buurvrouw plaatst foto's van haar kinderen op internet op een dusdanige wijze dat ze niet alleen de privacy van haar kinderen ernstig aantast, maar ook regelrecht dom bezig is. Een aantal foto's van haar woning en de buurt in combinatie met de data van de vakantiereis van haar gezin vormen een regelrechte uitnodiging.
Een van de klasgenoten van mijn dochter plaatst vrijwel aal haar puberale gedachtespinsels op facebook. Ik vrees dat ze weinig kans heeft op haar favoriete baan.

Het thema van vandaag is: het verbinden van generaties en het delen van kennis met elkaar. De slogan is: Ontdek de digitale wereld...op een veilige manier.

Uiteraard is het "samen" leuk en gezellig, maar op dit moment moet informatie over veilig internetten veel meer bevatten dan de tips die de overheid geeft over veilig internetten.

Graag ontvangen we de mening van anderen over veilig internetten aan de hand van de volgende stellingen:
  1. Internetten onder de eigen naam zou voor kinderen en jongeren onder de 18 strafbaar moeten zijn.
  2. Alle instellingen zouden eens goed moeten nagaan of de gegevens die ze online vragen absoluut nodig zijn en of die niet vervangen kunnen worden door een code. En of de verbinding die ze gebruiken wel beveiligd is.
  3. Er zouden beter op oudere internetgebruikers afgestemde richtlijnen moeten komen.
En stel jezelf eens de volgende vraag: wat doe ik in mijn eigen omgeving om veilig internet te bevorderen?

1 comments:

Anne zei

Internetten onder alias. Daar hebben we het laatst over gehad en het zou voor jonge internetters heel normaal moeten zijn. Het draagt bij tot persoonlijke veiligheid. Jonge internetters zijn zich onvoldoende bewust van alle privacy aspecten. Datzelfde geldt trouwens ook voor volwassen gebruikers. Zoek maar eens op naam van een paar leraren van je kinderen.

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2012 Nijmegen (n/h)uilt |