3
comments

28.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Van persoonlijke waarheid tot juridisch bewijs.

Eén van de rustige momenten van de dag, of eigenlijk nacht, moet ik zeggen, gebruikte ik om in mijn dagboek te schrijven.
Mijn dagboek was geen nauwkeurig verslag van de dag, maar een neerslag van van alles en nog wat.
Ik creëerde herinneringen, niet omdat ik verwachtte dat ooit iemand daarvoor belangstelling zou hebben, maar om mezelf in de toekomst prettig te laten terugkijken op het verleden.
" Ervaar, leer en behoud het goede," was mijn motto. En: "Als je niet na een ervaring nadenkt over hoe het anders had kunnen gaan, dan leer je ook niets."
Zo werd mijn dagboek geen geschiedenisboek, maar een speeltuin voor gedachten.

Heel af en toe rommel ik nog wat op zolder en als ik dan een van die kleine boekjes tegenkom kan ik slechts glimlachen.
Gedichten, dagdromen, een paar bonnetjes van uitgaven die ooit terugbetaald zouden worden, losse opmerkingen en beginsels van verhalen.
Natuurlijk vind ik ook wat verslagen. Zoals bedoeld, zijn ze meestal prettig om te lezen. Heel soms weet ik nog dat de tijd wat minder mooi was dan tijdens het lezen lijkt. Maar het is ook zo dat ik passages tegenkom die mijn blik op oneindig zetten omdat woorden tekort schoten voor alle emoties die door me heen gingen.
Zo heb ik mijn dagboekjes ontheven van prullenbakniveau.
Mijn ervaringen zijn voor het grootse van de wereld compleet onbelangrijk, maar als ik oud ben kan ik met plezier terugkijken op hoe ik was. Dat betekent mijn dagboek voor mij.

Er zijn geen wetten die bepalen dat een dagboek de waarheid en niets dan de waarheid moet bevatten.
Of dat het publiekelijk toegankelijke documenten moeten zijn van historisch-wetenschappelijke precisie.

Toch meent de vice president van het Joegoslavië-Tribunaal dat luitenant-kolonel Johannes Rutten zijn dagboek moet afstaan in het kader van waarheidsvinding.
Rutten weigert dat. Volgens hem gaat het om privé-informatie en heeft niemand iets te maken met wat hij heeft geschreven.

De rechter van het Joegoslavië-Tribunaal vindt dat hij best bepaalde privacy-gevoelige delen mag afschermen, maar de rest moet toch echt aan de openbaarheid prijs worden gegeven. Alle partijen in het Karadzic proces moeten het dagboek kunnen inzien.
Rutten protesteert mijns inziens terecht tegen de eis tot inzage.
Hij schreef immers niet met de intentie juist en precies te zijn. Hij wil niet dat zijn persoonlijke visie wordt genomen voor de waarheid en niets dan de waarheid.

Twee weken heeft Rutten gekregen om alsnog van gedachten te veranderen.
Wil hij dan nog zijn dagboek niet overhandigen, dan kan hij 7 jaar achter de tralies gaan of een boete van 1000.000 euro voor zijn neus krijgen.

Maakt dit een persoonlijke waarheid tot juridisch bewijs?

.
2
comments

25.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Vijf van Vrijdag 022

Dit weekend hoopte ze wat tijd te vinden voor zichzelf.
Het was alsof haar gezin alleen door haar longen ademde en niemand echt de moeite wilde nemen zelfstandig te worden.
Natuurlijk, ze hadden geleerd hun eigen veters te strikken, en ze konden best een boterham smeren.
Maar het  “mamma!” klonk vele malen luider dan vroeger en echode ook veel langer na.

Ze vroeg zich af wat dit beklemmende gevoel over haar had afgeroepen. Hoe het kwam dat ze zich ineens in de wachtkamer van het leven voelde zitten, wachtend op iemand die haar naam zou roepen. Even maar. Zachtjes misschien.
Ze was altijd gelukkig met haar keus voor het moederschap geweest en ze kon trots zijn op zulke leuke, meelevende en nadenkende kinderen.
Toch broeide in haar nu een gevoel van ontevredenheid, overladen met dat vreemde gevoel van… ja van wat?

Ze keek voor zich uit en voelde de tranen als lastige indringers haar ogen in bezit nemen.
Ineens realiseerde ze zich dat ze schuld voelde.
Schuld?
Waarom schuld?
Het was het gevoel van haar jeugd. De eenzaamheid van het niet kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen van mensen die het beter meenden te weten, van mensen die dachten dat ze een marionet was die met een simpele ruk aan een touwtje precies bewoog zoals zij wilden.
Ze had het gevoel lang geleden afgezworen, terzijde geschoven als energieslurpend,  zelfvertrouwen ondermijnend ongeluk.
En nu was het er weer. Het kroop in haar rond als een bijna tastbaar gegeven en het maakte haar klein, wanhopig klein.

De stilte om haar heen had haar bereikt.
Ze zuchtte. Waar kwam dat gevoel vandaan? Aan welk plaatje beantwoordde ze niet?
In gedachten doorliep ze de dag…
Dàt was het dus!
Het gesprek met die keurig gekapte dame, die haar lichaam volgens de laatste regels van precisiemaatwerk in een haute couture mantelpakje had gewurmd en die duidelijk neerkeek op vrouwen die niet werkten.
“Onzelfstandig zijn dat soort vrouwen”, had ze gezegd.  En: “Ze zijn niet in staat om voor zichzelf te zorgen als er iets in hun leven misloopt.” Ze had haar kin omhoog geduwd en de schildjes op haar
tanden schitterden tussen de roodgelakte lippen. “Ze dragen niet de verantwoordelijkheid die wij als werkende vrouwen dragen, ze staan niet midden in de maatschappij.”
Dàt had ze gezegd.

Hoe was het mogelijk dat ze deze vrouw zoveel macht over haar gevoelens had gegeven?
Alsof de maatschappij ophoudt bij de voordeur van een eengezinswoning en gewoon doorgaat achter de deur van een bedrijf dat na 5 uur sluit.
Ze stond op,  keek of ze alles in huis had voor de avondmaaltijd en haalde de baby uit haar bedje.
“Hier sta ik dan, met de toekomst van mijn land en maatschappij in mijn armen”, dacht ze intens gelukkig.
De klok sloeg
drie uur.


Wil je meer bijdragen lezen,
kijk dan  hier


.
0
comments

23.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Make-up

Make up


Opgeverfd was ze
haar ogen strak omlijnd
als dienden ze
in het gareel gehouden te worden
als een land in opstand

haar mond
was licht geopend
tijdens het aanbrengen
van de rode glans

Ze lachte niet
want van achter de verf
was nog immer zichtbaar
het stille verdriet.

.
0
comments

22.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Tibetaans Nieuwjaar

Vandaag is het Losar, het Tibetaanse nieuwjaar.

Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met 26 zelfverbrandingen van jonge en oudere mensen die het leven in Tibet onder de chinese onderdrukking niet meer wilden.

Momenteel is Tibet hermetisch voor de wereld afgesloten.
Alleen de zeer moedigen, die gevangenschap en marteling riskeren, kunnen nog mondjesmaat wat berichten het gebied uitkrijgen.

Er zijn op het moment meer chinezen in Tibet dan Tibetanen.
Doel is de cultuur van de Tibetanen te laten verdwijnen.

Campaign for Tibet, de Tibetaanse Gemeenschap Nederland en Tibet Support Groep Nederland zijn een actie gestart om de Minister van Buitenlandse Zaken: Uri Rosenthal te bewegen de Chinese overheid te benaderen.

Ze hebben een petitie opgesteld die online of via kaarten te tekenen is.

Deze petitie kun je hier vinden.

Hartelijk dank.

.
0
comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Dear Tibetan friends

Dear Tibetan friends.

On this day of Losar my heart cries for those who are imprisoned in their own country.

I'm living in a country where people had to hide in WW2 not to get caught to be sent to concentration camps. We all know the story of Anne Frank.

It saddens me and it makes me ashamed that not all people here know about the self-immolations in Tibet. People are too busy, consider Tibet too far away, or keep their heart closed.

The past year 26 young Tibetan people have set themselves on fire as a cry out for religious freedom and freedom of culture. How many more have died without us knowing?
People who speak out are arrested. People who speak with reporters are jailed and often tortured.
People who were allowed to leave the country to attend the Kalachakra teachings in Bodh Gaya, Bihar, India were sent to re-education camps when they were traveling home.
Even Tibetans in Kathmandu, Nepal, are not safe anymore.

The chinese military have closed monasteries and temples, pictures of the Dalai Lama are forbidden, the Tibetan region has been closed for tourists, reporters and foreign politicians. Tibetan people can't get out.
Tanks are on the streets.

This is not a time for festive events.

Not a time to wish you a happy new year.

But I'm with you in spirit.

Joining those who are fasting, joining by burning insence, joining by carrying the Tibetan flag to show solidarity.

And above all joining to make the world understand we all should be free to worship, to speak, to honor our own culture and keep it alive.


I will educate my children, and my children's children.
Teach them compassion and love for all others.
I will teach my friends and their children.
I will try to teach all those I don't know, even though my voice is small and many don't want to hear the truth of life.

So I wish you a year of hope,
a year to find out you've got friends in other cultures who respect your people and culture enough to stand up and urge their governments to take action.

Let's be silent for those who died, suffer from torture, are in prisons, and have to face re-education.
Let's speak out for justice and human rights.

May this be a year to work together for Tibet.


Om manu padme hum.
0
comments

20.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Sharon Dijksma 's Nijmeegs burgemeester?

Om 6 uur gooide de Volkskrant het nieuws online dat is gelekt dat Sharon Dijksma wordt voorgedragen als burgemeester van Nijmegen. Om 7 uur volgde De Gelderlander, die zich beriep op "bronnen in Den Haag".

Inmiddels waren de vroege vogels al nijver aan het twitteren.
Eén ding werd en wordt nog steeds duidelijk: men is faliekant tegen. En PvdA'ers zijn opvallend vaak voor, waarbij niemand iets zegt over haar vertrek uit de kamer.

Als belangrijkste argument wordt naar voren gebracht dat Sharon Dijksma geen enkele andere ervaring heeft dan het werk in de kamer. Ze was 23 toen ze na twee onafgemaakte studies in de tweede kamer kwam en daar houdt haar CV ook mee op. Uiteraard heeft ze ervaring met diverse parlementaire functies en passende bijbaantjes, dus de voorzittershamer zal luid klinken in haar handen.
Wat is de bedoeling van de vertrouwenscommissie met de keus voor Dijksma? Duidelijk maken dat je als onderwijs drop-out toch best wel een kans maakt in de maatschappij?

Als staatssecretaris van Onderwijs (2007-2010) gaf ze niet bepaald blijk van affiniteit met diegenen die van haar inzet afhankelijk waren. Ze was in bijeenkomsten van ouders van kinderen die moeite hebben in het onderwijs regelmatig het onderwerp van gesprek vanwege haar slechte luisteren en gebrek aan inlevingsvermogen in de problematiek. Ze kon goed met getallen omgaan, dat wel. Maar de ouders van kinderen die een speciaal plaatsje in het onderwijs nodig hadden vonden bij haar geen gehoor. Die betrokkenheid zoeken we in Nijmegen wel.
We hebben niemand nodig die onze problematiek fraai kan verwoorden en dan komt met halve maatregelen, zoals gebeurde in 2009 toen men bij haar aanklopte met de vraag de onderwijsproblematiek van de Molukse leerlingen eens goed aan te pakken. (zie hier)

Het is jammer dat de vertrouwenscommissie niet in staat is geweest voldoende afstand tot het onderwerp te houden en de fraaie glimlach te laten voor wat die is.
We hadden gehoopt op een burgemeester die het visitekaartje zou kunnen zijn voor onze sportieve stad. Dijksma mag dan wel een jeugdige uitstraling hebben, ik zie haar nog niet de vierdaagse lopen, meedoen met de Mariekenloop of op 18 november de Zevenheuvelenloop met plezier uitlopen. Zal zij supporter van NEC kunnen zijn?
En hoe staat het met haar dierbare Enschede? Kan zij haar banden achterlaten en zich voor de volle 100% inzetten voor Nijmegen? Want dat willen we: een Nijmegenaar onder de Nijmegenaren, die samen met ons denkt en keuzes maakt. Al moet gezegd worden dat all haar supporters natuurlijk een goede bron van inkomsten kunnen vormen voor de binnenstadswinkeliers. Moeten we natuurlijk eerst de dan "onze Sharon" rondleiden door onze stad, want de vraag of ze ooit in Nijmegen is geweest voor een gezellige dag is nog niet beantwoord.

De vertrouwenscommissie zou Tof Thissen een te sterke en te inhoudelijke bestuurder vinden. Natuurlijk is het de bedoeling dat dat wat over Thissen zegt, maar het roept een beeld over Dijksma op als second best. Of meent de vertrouwenscommissie dat de gemeenteraad zich beter kan voegen onder de leiding van een vrouw dan van een man? Wilde men kost wat kost een vrouw?

We zullen het over niet al te lange tijd weten.
Ik ben zeer benieuwd naar "de bronnen in Den Haag" die het nieuws van de Vertrouwenscommissie hebben gelekt.
En ik betreur dat er nog steeds geen gekozen burgemeester mogelijk is.
Of gooit de vertrouwenscommissie nu de boel open en laat Nijmegen gewoon kiezen? Dan kan Mevrouw Dijksma na haar zwangerschapsverlof weer gewoon doorgaan met haar bezigheden in de kamer, totdat we zeker weten dat de HBO-raad haar ziet als opvolger van Thom de Graaf.

Burgemeester van Nijmegen zijn is een keiharde klus en je moet je er goed op voorbereiden.

Sharon: er zijn wachtlijsten voor woningen, scholen en de BSO.
En we verwachten van onze burgemeester dat die ook 's avonds en zo nodig 's nachts beschikbaar is. Daar doet een nachtburgemeester niets aan af.


.
0
comments

18.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Bedorven graantje

Waarom zochten Koelewijn en Tulleken de publiciteit?

Als er iets te doen is zijn er altijd mensen die een graantje mee willen pikken.

Op het moment dat de meeste journalisten hadden besloten de berichten van de RVD rustig af te wachten kwam ineens Jannetje Koelewijn, journaliste van het NRC, met een vreemd verhaal naar buiten.

Ze zou samen met haar man Kees Tulleken, neurochirurg en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, op eigen initiatief snel naar het ziekenhuis zijn gegaan. Daar zou haar man hebben gesproken met Claudius Thomé, behandelend arts van Prins Friso, in haar aanwezigheid. Ze zou hebben aangegeven journaliste te zijn en van plan te zijn een verslag van dat gesprek in de publiciteit te brengen.

Bijna glunderend vertelt ze op TV allerlei zogenaamde wetenswaardigheden over de toestand van de prins.

Hoe naïef kan iemand zijn?

Zelfs mijn kinderen van 16 reageren gelijk met: "Dat kan niet kloppen, geen enkele arts schendt zijn beroepsgeheim op die manier."

In het interview met Koelewijn horen we veel van wat al lang besproken is in de media over de risico's van onderkoeling na een lawine en de behandeling van lawineslachtoffers.
Het maakt geen indruk.

Wat wel indruk maakt is het vreemde idee dat zij zou beschikken over informatie die niemand anders heeft, ook de RVD niet.
Haar woorden zijn een regelrechte aanslag op de integriteit van de behandelend arts en haar man.

Dat zouden twee sukkels zijn die niet weten dat een behandelend arts niets bespreekt met een arts die niet in het behandelingsteam zit, en dat je dit soort privacygevoelige gegevens niet uitwisselt met een journalist in de buurt. Beroepsgeheim heet zoiets.

Haar man, die notabene emeritus Hoogleraar is en dus beter zou moeten weten zoekt ook de publiciteit en beroept zich op het feit dat Mabel zijn buurmeisje is. Hij suggereert ter goeder trouw te handelen.

Vreemd.
Wanneer stelt een arts zich ongevraagd op de hoogte van de toestand van iemand en neemt en passant een journaliste mee?

Of wil deze meneer, die in het buitenland is om zijn chirurgische techniek te promoten, er een nummertje populariteit van maken om zodoende de aandacht te vestigen op de door hem ontwikkelde techniek?
Wilde hij misschien in het gesprek met Dr. Claudius Thomé bezien of zijn techniek op de Prins toegepast zou kunnen worden?

Indien hij dacht iemand een dienst te bewijzen dan lijdt hij in ieder geval aan een compleet gebrek aan inschattingsvermogen.

Het graantje publiciteit dat hij en zijn vrouw probeerden mee te pikken kan wel eens een bedorven graantje zijn.Artikel NRC
0
comments

15.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter
Snow Circles from Beauregard, Steamboat Aerials on Vimeo.
0
comments

13.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Ik wil contant betalen als ik dat wil.

Het was vandaag het onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst die ik bijwoonde: het contant betalen wordt de wereld uit geholpen door een aantal supermarkten.

Het doel lijkt een nobel doel te zijn: voorkomen dat winkeliers worden overvallen.
Na alle berichten over overvallen hier in de stad en in de omgeving van de laatste maanden kan ik me daarbij heel wat voorstellen, maar het feit dat men pinnen als enige veilige methode propageert gaat me te ver.

Welke website lag er de laatste tijd plat...yep, dié bank.
En hoe vaak hebt U al niet in de winkel gestaan en deed het apparaat het niet? (Ik heb het nu over de betaalautomaat, niet over de parkeerautomaat).
Als je niet kunt pinnen omdat het systeem plat ligt dan wil je toch contant kunnen betalen voor je brood en kaas, nietwaar. Dus moet je zelf met je euro's over straat.
Of je loopt het risico dat je je euo's haalt uit een automaat die net op dat moment geskimt wordt en dan ben je helemaal de pineut.

In plaats van te investeren in veiligheid voor alle mensen wordt het pinnen er als zogenaamde vanzelfsprekendheid doorgeduwd. Geen wonder als je kijkt wie er in het bestuur van de organisatie, genaamd Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, zitten.
Twee bestuurders die benoemd zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en twee bestuurders die benoemd zijn door de Detailhandel Nederland (vertegenwoordiger van alle partijen die van de kant van de toonbankinstellingen het Convenant getekend hebben).
In januari 2006 werd er een ronde handtekening zetten gehouden, in mei 2009 nogmaals. Diegenen die vrolijk tekenden krijgen per pinbetaling 1 cent korting.

Een korte blik op de site van deze Stichting maakt duidelijk waar het werkelijk om gaat: het stimuleren van het pinnen...eh...efficiënt betalen.
Dan hebben ze het niet over vlot betalen aan de kassa, want dat pinnen sneller is, dat is een illusie.

Het is bekend dat mensen meer kopen als de centen niet door hun handen gaan, en naar mijn mening is dat de achterliggende gedachte van het geheel: mensen stimuleren te pinnen, want dan geven ze meer uit. De detailhandel verdient zo meer, en de banken profiteren mee.
Op de site staan diverse lokkertjes voor winkeliers.
Voor mij als consument is er geen profijt.

Als ik een simpele rekensom maak, dan is het voor mij als consument helemaal niet slim om te pinnen.
Loop ik over straat met m'n euros, dan ben ik alleen die euro's kwijt bij een overval. Ben ik het slachtoffer van skimmen dan halen ze m'n hele rekening leeg en moet ik heel veel moeite doen m'n geld terug te krijgen.
Pinnen kost geld en dat wordt via de producten die ik koop gewoon aan mij doorgerekend. De winkelier krijgt een beloning, ik niet.
Ik geef met contant betalen minder geld uit want ik zie het verdwijnen.
En ik heb gewoon het gevoel dat ik werkelijk iets gedaan heb om m'n boodschappen te betalen.

De Gelderlander had afgelopen vrijdag helemaal gelijk toen ze schreven: "Betalen met echt geld ontmoedigd."

Nou, ik wil contact betalen als ik wil. Als mijn geld niet goed genoeg ik, dan ga ik wel naar een ander.
1 comments

12.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Kijk, dat bedoel ik.

In een gezin als het onze moet je het hebben van de kleine geneugten des levens.
Geen skivakanties, dure jassen en zeker geen elektrische fiets of luxe auto.
Gewoon simpel is duur genoeg in deze tijden.

Soms denk ik dat ik een klein pleziertje te pakken heb, zoals die zak dropjes die ik in mijn tas vond. De kinderen zagen vanuit hun ooghoek dat ik iets lekkers had, en het moment van gelukzaligheid was ineens niet bijzonders meer, maar gewoon een graaipartij in een zakje dropjes.

Van schaatsen kwam deze week ook niets, ondanks de unieke omstandigheden.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik bij het doorgaan van de Elfstedentocht compleet door het lint zou zijn gegaan. Met fleecedeken en warme chocolade de hele dag op de bank, bedoel ik. Want zo ben ik dan ook wel weer.
Dan vind ik zomaar in alles iets leuks, geks of aardigs en kan m'n dag absoluut niet kapot.

Nu ik erover nadenk moet ik constateren dat dat bepaald niet onder de kleine vriendelijkheidjes des levens valt. De Elfstedentocht is zo ongeveer het meest Nederlandse gebeuren dat er is, en het viel me dan ook bar tegen dat het niet doorging.

Wat echt speciaal is is zo'n onverwacht moment zoals net.
Ik was druk bezig op de badkamer. Stápels was gaapten me aan. Echt niet leuk meer.
De eerste wasmachinelading was klaar. Er moest nog even een extra spoelronde achteraan en wat wasverzachter in het bakje.
Na twee weken droge lucht, de lekkere luchten van erwtensoep, speculaas en zuurkool met worst, leek het geurtje van de wasverzachter een signaal om te ontspannen.
Wat bof ik toch met de nieuwe mode in wasgeurtjes. "Relaxation stond er op het label" en een vriendelijke dame keek me lachend aan.

Kijk, dat bedoel ik.
0
comments

11.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

European Space Agency lifestream

Maandagochtend a.s. lancering.Watch live streaming video from eurospaceagency at livestream.com

0
comments

10.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Deze droom fietst voorbij: geen geld.

Een van mijn grote dromen is het openen van een auti-huis in Nijmegen.
Het zou een huis moeten zijn waar informatie kan worden gegeven, rustige ruimtes zijn om te studeren, een al dan niet therapeutisch gesprek te hebben, of eens lekker te genieten van de stilte.
Er zou ook plaats moeten zijn voor begeleid wonen, voor de opvang en behandeling van gezinnen waar het even niet zo lekker loopt en voor een vrijwilligerscentrale voor gespecialiseerde begeleiding.

De grootste problemen zijn:
 1. Het vinden van een geschikte ruimte
 2. Het zorgen voor een goede structurele financiële situatie.
Deze beide doelen moeten natuurlijk op het juiste moment worden gerealiseerd.
Als je een ruimte hebt en niet de centen, dan ben je nog nergens.

In die situatie zit ik nu.
Het gebouw van het ROC aan de Vossenlaan staat te koop. Voor 9 maart kunnen gegadigden een bod doen bij de eigenaresse: de Gemeente Nijmegen.
De bestemming is al verruimd naar een woonbestemming. Dus dat probleem is al opgelost.
Ideeën om het plan te realiseren zijn er ook voldoende. Ik denk dat ik zelfs wel aan voldoende medewerkers kom om de zaak te runnen. En er is een groot gebrek aan begeleid woonplaatsen voor mensen met een autisme spectrum syndroom. Dus los ik ook nog voor een deel een Nijmeegs probleem op.

Dus fietst mijn mooie droom vlak voor mijn ogen voorbij door gebrek aan financiën en gebrek aan deskundigheid om die binnen een maand bij elkaar te krijgen.

Had ik maar een rijke vent moeten trouwen...
0
comments

9.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Voorbij

Het is maar goed dat er veel te veel op het programma stond voor vandaag, anders had ik samen met tienduizenden Nederlanders een gigadip gehad.
Na een week vol elfstedentochtverwachtingen had er best een elfstedentocht gereden mogen worden. De fleecedekens voor op de bank lagen al klaar en iemand had zelfs een fles Beerenburger meegenomen voor me. Die dronk ik vroeger, toen ik nog kon schaatsen en ik de volgende ochtend zonder kater in de collegebanken wilde zitten.

Op twitter was het vreemd stil... elfstedentochtstil.

Het andere nieuws ging gewoon door.
O.a. de berichten uit diverse landen waar hele bevolkingsgroepen worden onderdrukt en afgeslacht. Syrie staat momenteel in de picture, maar ik had graag gezien dat er meer aandacht was voor wat er in de Himalaya gebeurt.
Ik kijk even uit wat ik hier zeg, want anders wordt m'n blog geblokkeerd. Te gek voor woorden!

Vandaag rukte de brandweer vaker uit dan normaal, en was de koudegolf officieel voorbij.

Nou, ik zit hier mooi te vernikkelen van de kou, dus helemaal voorbij is-ie echt niet.

Of wel?
0
comments

8.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Hij is er weer

Hij is er weer: de man die zich heeft verkocht om als quasi-porno model in een reclame op te treden. Als ik de site van de regionale krant laadt, springt hij me borstenwrijvend tegemoet.

Hij is aanstootgevend omdat er duidelijk gebruik is gemaakt van zijn fysieke uiterlijk om kijkers te beïnvloeden.

Was hij een vrouw geweest dan zou de verontwaardiging al lang als een grote storm over Nederland zijn geslagen. Maar verschil in emancipatie moet er zijn, dus mag deze man dienen als vermaak en tegenpool voor een reclame die duidelijk maakt dat deze man niet gezien hoeft te worden als je je vakantie maar bij een bepaalde organisatie doorbrengt.

Wat ik niet begrijp is dat de doorgaans vrij kritische journalisten van de krant niet protesteren tegen de plaatsing van de afzichtelijke reclame naast hun goed doordachte stukken. Of misschien is dat binnenskamers wel gebeurd, maar hebben ze moeten wijken voor de financiële behoeften waar vrijwel elke krant zich mee geconfronteerd ziet. Waarom plaats je anders een dergelijke reclame?

Waarom film je zoiets eigenlijk?

Jammer dat de krant niet bij de advertentie heeft gezet tot welke datum het contract met de adverteerder loopt. Dan wist ik wanneer ik de site weer zonder te gruwen op kan.
0
comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Mensen met vlekjes

Kinderen met vlekjes, noemt Ton Elias van de VVD onze kinderen die een diagnose hebben.
"Special needs" zeggen de Engelsen, en dat klinkt niet alleen heel wat beter, het toont ook respect en inzicht in wat er aan de hand is.
Want respect, daar draait het allemaal om.

De laatste tijd heb ik de interessante gewoonte even het CV van dit soort labelende politici op te zoeken.
Niet zelden tref ik een nooit benutte PABO-opleiding aan, een nooit afgemaakte HBO of universitaire opleiding, het redacteurschap van een studentenblad en het lef plaats te nemen in het familiebedrijf of er een op te richten. Vaak is dat nieuwe bedrijf een adviesbureau, coachingsbedrijf of iets dergelijks, met een site waarop vooral de foto van de betreffende persoon prominent aanwezig is.

Inmiddels wordt het een beetje saai, dat opslaan van CV's, want ook Ton Elias voldoet geheel aan de verwachtingen.
En die man, die zich waardeert op 1265 euro per 4 uur plus 6% bureaukosten (exclusief BTW), mag onze kinderen afdoen als gevlekte kinderen?

MOOI NIET!

Al zat hij in de tiende en niet in de tweede kamer, dan nog heeft hij het recht niet leden van onze maatschappij aan de kant te trappen.

Want dat is het resultaat van het complete gebrek aan empathie waarmee scholen, ouders en kinderen tegemoet getreden worden.

"Het gaat in de politiek niet om individuen" kreeg ik ooit van een jonge staatssecretaris te horen toen ik haar goed in de hoek had in een discussie over maatregelen in het onderwijs.
De perfecte uitvlucht voor mensen die alleen in staat zijn te denken in euro's en getallen, die hun ego, loopbaan en fraaie site belangrijker vinden dan de concrete consequenties van hun waandenkbeelden.

Kinderen met special needs, zorgleerlingen in het Nederlandse onderwijs genoemd, zijn kinderen die met veel liefde, begrip en geduld benaderd moeten worden.
De getallen waar politici mee spelen zijn één voor één representaties van al onze kinderen, ook van die met een extra zorgbehoefte.
In feite hebben deze kinderen als mens dezelfde waarde als alle andere kinderen in het onderwijs en als ze ook als gelijkwaardig worden bezien zou de volgende opmerking van Ton Elias ook gewoon voor hen moeten gelden.

Als kinderen goed en daarmee bedoel ik relatief goed presteren, waarom staken we dan onze inzet om ze niet toch nog beter te laten presteren door ze méér les te geven?
(Bron)

Ook zorgleerlingen presteren relatief goed. Nog wel.

De bezuinigingen treffen zorgleerlingen het hardst.
Ze krijgen kwalitatief slechter onderwijs omdat ze geen passend onderwijs krijgen.
De scholen hebben immers onvoldoende geld voor extra inzet.
Kinderen worden niet in een voor hen optimale leeromgeving geplaatst.
Zorgleerlingen worden geconfronteerd met eisen waar ze niet aan kunnen voldoen.
Zorgleerlingen worden gedwongen taken te verrichten die boven hun macht liggen of een ernstige aanslag betekenen op hun zelfwaardering.
En ga maar door.

Ernstiger is dat ouders geconfronteerd worden met ondeskundigheid, waardoor onjuiste rapportages tot stand komen met als gevolg dat kinderen wegdrijven in het systeem en uiteindelijk niet de zorg en kansen krijgen die ze nodig hebben. (Zie hier)

Veel ouders weten uit ervaring wat het betekent als hun kind overvraagd wordt, veel docenten en schoolleiders weten wat ze dagelijks meemaken (zie hier), maar weinig politici weten waar ze over praten.

Interessant is dat vanuit dit standpunt de politici diegenen zijn met special needs. Ze zijn zich niet bewust van hun informatiebehoefte, niet bewust van hun gebrek aan inzicht en empathie.
Ze hebben vlekjes.
Blinde vlekjes.
0
comments

7.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

3 mannen overvallen Casino Dukenburg

Om ongeveer 23.00 uur werd bij de Politie een melding gedaan van een overval op Jack's Casino in Dukenburg.
Het zou gaan om 3 daders.
Ze zijn nog voortvluchtig.

Ben je hiervan getuige geweest of heb je iets verdachts gezien, meldt dit dan via tel: 0900-8844
.
1 comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Bent U digibewust?

Veilig internetten, daar gaat het vandaag om, want het is Safer Internet Day.Het EU SafeBorders project startte er in 2004 mee op kleine schaal. Nu worden de activiteiten door 30 Safer Internet Centres in de eigen omgeving gecoördineerd en uitgeoefend. Bijna alle centra beschikken over een bewustwordingscentrum, hulptelefoon, hotline en een jeugdpanel.
Ook Nederland heeft zo'n centrum en U kunt het hier vinden.

In de loop der jaren is de organisatie vooral gericht op het veiliger maken van internet voor de jeugd en het aanzwengelen van het bewustwordingsproces en informeren over de risico's van internet bij kinderen, jongeren, ouders en scholen. De focus ligt op kinderporno en het rapporteren van online pesten en andere vormen van lastig gevallen worden.
Uiteraard wenst men zich bezig te houden met andere bevolkingsgroepen en andere onderwerpen die met internet te maken hebben (zie hier), maar dat staat nog behoorlijk in de kinderschoenen.

Digibewustzijn is een item dat moeilijk bij sommige scholen op de agenda komt en nog moeilijker doorvloeit naar alle partijen binnen school.
Neem de site van de school van mijn kinderen. Om maar twee punten te noemen:
 • Alle namen staan zichtbaar online, inclusief de klas waarin ze zitten en hun rooster.
 • Inloggen voor hun email gaat via een niet beveiligde verbinding.
Of neem die docent die alle kinderen verplichtte een blog te openen met hun eigen naam, of de verplichting die uitwisselingsstudenten opgelegd kregen een facebookaccount te nemen, zonder ze volledig in te lichten wat verstandig en veilig gebruik van zo'n medium inhoudt en zonder enige vorm van monitoring.

Een paar minuten op internet maken me duidelijk dat er nog heel veel aan bewustwording en verbetering moet worden gedaan.

Een herhaalrecept aanvragen bij de huisarts gaat niet op nummer, maar ik moet al mijn gegevens inclusief adres en geboortedatum invullen en versturen via een niet beveiligde verbinding.
De buurvrouw plaatst foto's van haar kinderen op internet op een dusdanige wijze dat ze niet alleen de privacy van haar kinderen ernstig aantast, maar ook regelrecht dom bezig is. Een aantal foto's van haar woning en de buurt in combinatie met de data van de vakantiereis van haar gezin vormen een regelrechte uitnodiging.
Een van de klasgenoten van mijn dochter plaatst vrijwel aal haar puberale gedachtespinsels op facebook. Ik vrees dat ze weinig kans heeft op haar favoriete baan.

Het thema van vandaag is: het verbinden van generaties en het delen van kennis met elkaar. De slogan is: Ontdek de digitale wereld...op een veilige manier.

Uiteraard is het "samen" leuk en gezellig, maar op dit moment moet informatie over veilig internetten veel meer bevatten dan de tips die de overheid geeft over veilig internetten.

Graag ontvangen we de mening van anderen over veilig internetten aan de hand van de volgende stellingen:
 1. Internetten onder de eigen naam zou voor kinderen en jongeren onder de 18 strafbaar moeten zijn.
 2. Alle instellingen zouden eens goed moeten nagaan of de gegevens die ze online vragen absoluut nodig zijn en of die niet vervangen kunnen worden door een code. En of de verbinding die ze gebruiken wel beveiligd is.
 3. Er zouden beter op oudere internetgebruikers afgestemde richtlijnen moeten komen.
En stel jezelf eens de volgende vraag: wat doe ik in mijn eigen omgeving om veilig internet te bevorderen?
1 comments

6.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Bij de tandarts

Vanmorgen even met een van de kinderen naar de tandarts. Eigenlijk veel te vroeg, maar de ochtendzon op de witte wereld maakt veel goed.

Achter de balie wordt weer een nieuwe medewerkster ingewerkt.

In de behandelkamer neem ik plaats op een stoel die niet voor wachten is bedoeld. Terwijl mijn kind vreemd achteroverligt en me zijn schoenzolen toont ben ik ongewild getuige van een fraai voorbeeld van wat de minister veroorzaakt door haar idee dat tandartsen best kunnen concurreren en de ellende dat mensen hun eigen tandartskosten (voor een deel) zelf moeten betalen.

Ook al kan ik ze niet zien, uit de geluiden maak ik op dat een mevrouw in de behandelstoel ligt en de tandarts met een verdovingsspuit vervaarlijk dichtbij haar komt.
Schril klinkt het: "Nee! Dat wil ik niet. Ik wil geen verdoving."
gemompel van de tandarts.
"Nee...ga weg! Je denkt toch niet dat ik 107 euro betaal voor die onzin?

Ik probeer mijn gedachten te verzetten door het verschrikkelijke schilderij aan de muur tegenover me te bestuderen, maar met die paar gekleurde strepen ben ik zo klaar.

De tandarts probeert steeds nadrukkelijker de mevrouw te overtuigen dat verdoving echt nodig is.
Hij dreigt de discussie te verliezen, o.a. doordat ze als argument aanvoert dat ze de vorige keer ook geen verdoving had en dat het ook best ging.
"Ja maar, ik heb hem al klaargelegd", geeft hij als laatste argument.
"Kamme niks schelu!, bijt ze hem toe.

Het is even stil.
Weldadig stil.

Dan barst ze los in een woordenvloed over rekeningen, tanden die best getrokken kunnen worden, wegslijpen van zogenaamd tandsteen totdat de tanden los gaan zitten en eigenwijze tandartsen die rustig kapitalen voor een vulling meer durven te laten betalen dan hun collega's. De minister vindt immers alles goed. Wie denkt ze wel dat ze is dat ze zomaar zegt dat je om een paar centen naar een andere tandarts kunt gaan. Alsof die blagen dat allemaal zomaar pikken na twee jaar met ze aantutten om hun de mond open te laten doen bij de tandarts. Die minister denkt toch niet dat ze van voren af aan begint met het wennen aan een nieuwe tandarts. Dàt kost pas kapitalen.

Ik hoor de zachte stem van de assistente iets zeggen. Ik kan niet horen wat het is, maar mevrouw zal nu vast proberen op adem te komen.
De tandarts zegt dat ze het goed doet. Zijn stem klinkt laag en langzaam, precies zoals hij op cursus heeft geleerd.

Mijn zoon is bijna klaar als ik me realiseer dat ik veel te goed van vertrouwen ben geweest.
Ik heb geen prijsopgave gevraagd.
Het bekertje blauw antibacterieel middel zal vast veel duurder zijn dat het spul wat bij ons op de plank staat. En die anderhalve minuut dat de tandarts zelf, staande, in mijn zoon's mond heeft gekeken zal wel een aardige bijdrage vormen aan zijn nieuwe auto. Niet die van mijn zoon, maar die van de tandarts.

Als ik buiten sta realiseer ik dat ik ben vergeten te vragen waarom bij hem een eenvlaksvulling 66 cent duurder is dan bij diegene die hem in het weekend vervangt.

We wachten de rekening af.
0
comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Kou, sneeuw en ijs

Wakker worden met de waarschuwing dat veel ijs nog onbetrouwbaar is in de regio geeft me een gevoel van bevreemding. Het was koud vannacht, eens temeer omdat mijn dekbed ergens onderaan het bed is beland en ik alleen maar onder een laken lig.
Eigen schuld. Had ik de radio maar uit moeten zetten voordat ik in slaap viel.
Op het moment dat ik het dekbed nog 10 minuten over me heen trek wordt elders iemand uit een wak gehezen.

Niet veel later wordt bekend dat we de eerste koudegolf sinds 1997 meemaken. Was ik al lang achter toen ik gisternacht mijn hoofd buiten de deur stak. Daar moest nog wel een nacht met een lagere temperatuur dan -10 na komen.

In de loop van de dag werd er steeds vaker gesproken over de Elfstedentocht en de bijeenkomst van de rayonhoofden wordt vrijwel overal met enthousiasme begroet.
Mart Smeets weet prima hoe hij op de voorpagina moet komen. Hij noemt de Elfstedentoch een platte commerciële kermis, maar er is geen enkele aarzeling te bespeuren wanneer hij aangeeft wel weer de presentatie op zich te nemen.
Ik vind het nogal hypocriet en van mij mag iemand anders de honneurs waarnemen. Goede verslaggevers genoeg.

Inmiddels is de zak met drop weer dicht, staat de erwtensoep koud en sluipt de kou door het sleutelgat naar binnen. -10 buiten alweer.
Goed voor het ijs.
1 comments

5.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Parkeerautomaten in Nijmegen

De Gemeente wilde Nijmegen meer op de kaart zetten, meer in het nieuws hebben.
Ze hadden speciaal T-shirtjes aangeschaft en onze Thom glunderde op het plaatje de kijkers tegemoet.

De Gemeente wilde ook centen vangen, vooral veel centen, in de vorm van prachtige euro's.
Dus werd het spontaan tot stand gekomen sociale systeem van solidariteit en vriendelijkheid, ja, van het nog net niet verlopen parkeerkaartje aan je collega automobilist doorgeven, om zeep geholpen. Hoe komt een automobilist er op te denken dat gemeentegrond die ze gehuurd hebben om hun eigen auto op te zetten niet twee of driemaal verhuurd zou kunnen worden? (Idee voor de Waalsprong?)

Dus nam de Gemeente het besluit nieuwe parkeerautomaten aan te schaffen en waarschijnlijk ongetest te plaatsen. Het nieuwste paradepaardje van Taxameter. Wellicht was men vergeten dat dit bedrijf geen liefdadigheidsinstelling is, maar een firma met winstoogmerk die er niet voor schroomt een mooie site te laten ontwikkelen met mooie plaatjes en vooral heel veel mooie beloftes.
Inmiddels lijkt het me dat de Reclame Code Commissie haar lol wel op kan.
Het is nu onomstreden bewezen dat al die fraaie zinnen op die site voor geen (parkeer)meter deugen.

In een tijd van sneeuw en ijs drijft de Sinterklaassfeer van mooie beloften en prikkeling der verwachtingen al snel boven: zaterdag (vandaag dus) zouden alle problemen verholpen zijn.
Haha!

Ik wil geen conclusies trekken over de intelligentie van de automobilisten die zaterdag toch in Nijmegen hun karretje kwijt wilden. De afgelopen weken heb ik teveel mensen terug zien lopen naar hun auto om ter plaatse het kenteken uit hun hoofd te leren. Daar zaten toch best wel slimme mensen tussen. Maar ik denk dat ik toch wel wat kan zeggen over de naïviteit om naar het centrum te gaan zonder dat de kranten hebben gemeld dat echt alle problemen voorbij zijn.

Naïef!!!! NA-ïef!!!!

Geheel in lijn met de sfeer van deze tijd om consumenten tot dom te verklaren als een apparaat niet naar wens functioneert had men 10 gastvrouwen en -heren ingezet.
Ze hadden beter tentjes naast de parkeerautomaten kunnen plaatsen waar men genoeglijk in een fauteuil achteroverleunend koffie en koek had kunnen nuttigen, wachtend totdat de voorgangers eindelijk door de hele procedure van registratie en betaling heen waren geworsteld. Een webcammetje met beeld en geluid gericht op de parkeerautomaat en wanhopige gebruiker zouden kunnen zorgen voor de komische en soms zelfs hilarische noot.

Nu was Nijmegen overbevolkt door reparateurs van Taxameter en softwareleverancier Parkeon, winkelende mensen die, heel slim, gewoon in de stad waren afgezet en vooral heel veel geïrriteerde mensen.
Ik hoorde zelfs dat minstens één van de gastheren niet goedgehumeurd meer was. En drie dames hadden een praatpauze ingelast op het Joris Ivensplein. Dat wil toch wat zeggen.

Men zou verwachten dat Wethouder Beerten inmiddels een krachtig woordje tot de lokale bevolking zou hebben gesproken in een directe TV-uitzending om al diegenen die nu naar omliggende gemeenten gaan om daar de lokale winkeliers te sponsoren of die naar Duitsland gaan, omdat daar lekker gratis parkeren is bij de grote supermarkten, te herinneren aan het feit dat Nijmegen ook winkeliers heeft die de crisis willen overleven en dat men gewoon geduld moet hebben, veel geduld, totdat de parkeermeters gemaakt zijn.
Niets van dat alles. Terwijl hij toch zo reuze- reuze positief is over de parkeermeters op zijn weblog.
Hij zal met zijn gedachten inmiddels al wel weer verder zijn. Ontwikkeling integrale kindcentra. Past wel bij hem, want ook de integrale kindcentra worden gevoed door één visie en aanpak. Ben ik blij dat ik geen kleintjes meer heb.

Is het nu wachten op de interim burgemeester Wim Dijkstra.
Als eindverantwoordelijke voor gemeentelijke blunders mag hij er best van mij een grapje aan wagen. Wellicht verandert daardoor onze zienswijze op het probleem en raken we de angst voor belastingverhoging om de verliezen door dit debacle op te vangen wat op de achtergrond.

Inmiddels heb ik mijn kinderen voorgesteld gebruik te maken van de huidige problematiek om een zakcentje bij te verdienen. Biedt bij parkeermeters aan even voor de wachtenden boodschappen te doen. Tegen de tijd dat je opdrachtgever aan de beurt is om zijn of haar gegevens in te voeren ben je vast alweer terug.
0
comments

4.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

16 dagen je sweater anders

Als je niets hebt om aan te trekken wordt het tijd eens te gaan experimenteren.

Neem gewoon een streepjestruitje van 2 euro uit de uitverkoop en ga aan de gan.

Handleiding kun je ::hier:: vinden.


.
0
comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

50 dagen je sjaal anders

Sta je wel eens 's morgens voor de spiegel en ben je volkomen ontdaan van inspiratie?
Geen probleem.

Pak een shawl en bekijk dit filmpje.

Klik hier..
0
comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Doorstroming van koop naar huur

Woonruimteverdeling is en blijft een probleem.

Er zijn te weinig woningen die passen bij de wensen die potentiële bewoners hebben.

En momenteel wordt de huurwoningenmarkt nog eens extra belast door mensen die hun koopwoning moeten verkopen omdat ze de kosten niet meer kunnen opbrengen.
Deze mensen kunnen niet instromen als starter, maar kunnen door hun situatie ook niet zomaar achter aan de wachtlijst geplaatst worden.

In het verleden werd de woonduur als criterium voor toewijzing gebruikt.
Maar niet iedereen vindt dat eerlijk.

In plaats van een nieuw systeem voor urgentie, cq woningbehoefte te creëren, waarmee je mensen een plaats op een bepaalde categorie wachtlijst geeft, waarmee men kan inschrijven op een bepaald type woning en dan mee kan loten, heeft de PvdA een geheel andere oplossing: inschrijftijd bij Entree.

Een beetje een vreemde oplossing voor diegenen die door de recessie tussen huur- en koopwoning komen te staan.
Als je in een koopwoning zit, schrijf je je immers niet in bij Entree.

Volgens Stijn Verbruggen en zijn partij blijven mensen langer op één adres wonen om meer woonduur te verzamelen en daarmee blokkeren ze de doorstroming op de woningmarkt.

Wat een vreemde redenering.
Alsof iemand met een koopwoning op de bank zijn tijd uit gaat zitten met als doel hoger op de ladder te komen op de huurwoningenmarkt. Járenlang!

Zelfs iemand die in een huurwoning woont gaat niet zo zitten denken.
Als je door wilt schuiven, dan ga je zoeken naar iets wat bij je past en voldoet aan je wensen.
Na jarenlang rondkijken hebben wij nog steeds geen passende woning gevonden voor ons grote gezin. Inmiddels zijn al onze kinderen hier geboren en getogen en heeft dit huis voor de uitwonende kinderen de status van ouderlijk huis.
Nog drie kinderen lozen op de woningmarkt en ons huis is voor ons "passend".

Eigenlijk zouden wij extra punten moeten krijgen, omdat we jarenlang in een te kleine woning hebben gebivakkeerd.

Maar daar voorziet de PvdA vast niet in.

Doorstroming op de woningsmarkt wordt geblokkeerd door het gebrekkige aanbod.
0
comments

2.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Ijs en ijskoud

Vannacht was de laagste officiële temperatuur 10.6 onder nul en werd gemeten in Maastricht.
Twente was een goede tweede met -10,4.
Een flinke wind zorgde voor een gevoelstemperatuur die hier nog beneden lag.
Hier kon ik het letterlijk buiten horen kraken.
Toch heb ik even een stapje naar buiten gewaagd om te prachtige sterrenhemel te bewonderen.
Jammer dat de nachten zelfs hier in een buitenwijk niet meer donker zijn.
Vroeger liepen we nog wel eens in de nacht naar een parkje vlakbij om daar van de sterren te genieten. Ik heb er een echte sterrenkijker aan overgehouden. Maar dat kan niet meer. De bomen zijn gekapt, de bloemen en struiken zijn verdwenen en er staan straatlantaarns om de zoveel meter.
Helaas blijven niet alleen wij weg, maar ook de dieren.

Komende nacht wordt in deze regio een temperatuur verwacht tussen de -10 en -13 graden celcius. De wind is al sterk afgenomen en dat blijft ook zo. de windrichting wisselt sterk.
Dat blijft overdag ook zo.
Er wordt sneeuw verwacht, dus wees alert op gladheid en op het feit dat het ijs echt nog niet betrouwbaar is.

Toertochten op de schaats zijn nog niet mogelijk, maar als alles zo blijft kan zondag de Blokzijler Merentocht worden gereden. Dat betekent 15 of 35 km op natuurijs.
Meer info hier.
0
comments
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

15+schrijfwedstrijd over vrijheid

Ben je 15 jaar of ouder, zit je in Nijmegen op school, en wil je meedoen aan een wedstrijd tekstschrijven, dan is dit je kans.

Literair Productiehuis Wintertuin en het Stedelijk 4@5mei Comité Nijmegen organiseren de schrijfwedstrijd ‘Schrijf van je af!’

Of je nu een raptekst schrijft, een gedicht, een verhaal of een andere tekst, als het maar over vrijheid in een van de vele vormen gaat.

Inzendingen moeten 10 maart binnen zijn op het emailadres wat je kunt vinden op de site van Schrijfvanjeaf.

De genomineerden voor de prijs kunnen het volgende verwachten:
 • Zij worden uitgenodigd om tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei het eigen werk voor te lezen of voor te dragen.
 • Hun werk wordt op de website gepubliceerd.
 • Zij krijgen de kans om op 9 mei mee te doen met een masterclass schrijven, geleid door schrijver Jaap Robben.
 • Na afloop van de masterclass vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel) te Nijmegen.

Het reglement en andere informatie kun je vinden op de site van de wedstrijd: Schrijfvanjeaf
0
comments

1.2.12
Deel de site hier.

Blogpost delen: klik titel en klik button onderaan. Bedankt!
Volg op Twitter

Stratenmakerstoren vs Stevenskerk

Geld kan maar eenmaal uitgegeven worden, dat weten we allemaal.
Dus moeten er keuzes gemaakt worden. In tijden van recessie harde keuzes, moeilijke keuzes. En als ze onverstandig worden gemaakt onomkeerbare keuzes.

De Stevenstoren brokkelt langzaam af. Je zou verwachten dat de gemeente alles op alles zou zetten om dit belangrijke element in het silhouet van de stad zo snel mogelijk op te knappen.
Vergeet het maar.
Het lijkt wel alsof de gemeente niets kan zonder dat andere organisaties zich er diepgaand mee bemoeien.

Kijk nu naar de Stratemakerstoren.
Ook niet bepaald een toonbeeld van alert beleid.
Maar Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum, het Nijmeegse Milieu Educatie Centrum en IVN Rijk van Nijmegen lieten hun oog vallen op het ronde gebouw om er hun "Natuurcentrum Rivieren" te vestigen. Ze zochten contact met het museum De Stratemakerstoren. Er kwam een haalbaarheidsonderzoek en ziedaar: er is geld beschikbaar. Zelfs voor een voetgangersbrug over het Meertje, want men heeft besloten dat er een goede verbinding met de Ooijpolder moet zijn.

En de Stevenskerk brokkelt verder af.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2012 Nijmegen (n/h)uilt |